HELP

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ ĐỒNG HỒ THÔNG MINH DIESEL ON

Ngày cập nhật gần nhất: 22 Tháng Năm, 2023

Tại Fossil Group, Inc. ("Fossil Group", "Fossil" hoặc "chúng tôi"), chúng tôi coi trọng và bảo vệ quyền bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Thông báo quyền riêng tư này mô tả:

• Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Ứng dụng Diesel ON, các Ứng dụng đồng hồ Diesel và Thiết bị đồng hồ thông minh Fossil và mục đích mà chúng tôi sử dụng nó.

• Thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển cho các bên thứ ba.

• Quyền của bạn và cách bạn thực hiện các quyền đó.

• Cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

1. Tóm tắt

Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm tắt ngắn về loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng, mục đích sử dụng và quyền của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy chuyển đến các Mục bên dưới.

1.1 Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn đầy đủ dịch vụ và tính năng của Ứng dụng Diesel ON, các Ứng dụng đồng hồ Diesel và Thiết bị đồng hồ thông minh Diesel. Điều này bao gồm dữ liệu mà bạn nhập vào khi thiết lập tài khoản người dùng và thông tin bắt buộc để nhận các tính năng cụ thể. Ví dụ: để đo khoảng cách và tốc độ hoặc tính toán lượng calo đốt cháy, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về chiều cao, cân nặng, nhịp tim và vị trí địa lý của bạn; hoặc để tham gia vào chức năng thử thách thể chất, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tạo một tên người dùng và cung cấp một ảnh hoặc hình đại diện; đối với các chức năng khác, bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập cuộn camera, micrô hoặc danh bạ của bạn (để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục 3.1-3.7 bên dưới).

1.2 Phân tích

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo dõi và chạy các phân tích về việc sử dụng Ứng dụng, các Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị (để xác định chức năng nào được sử dụng thường xuyên hơn) để hiểu cách chúng được sử dụng và cải tiến chức năng đó. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục 3.8 bên dưới).

1.3 Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị để cung cấp cho bạn đề xuất về các sản phẩm và dịch vụ liên quan của chúng tôi. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục 3.9 bên dưới).

1.4 Truy cập dữ liệu bởi đơn vị tiếp nhận

Các nhà cung cấp dịch vụ và các công ty khác của Fossil Group (Fossil Group, Inc. và các Đơn vị liên kết cùng chi nhánh của họ) cũng truy cập thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả trong Thông báo quyền riêng tư này. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Mục 5 bên dưới).

1.5 Quyền của bạn

Các quyền của bạn có thể bao gồm quyền truy cập, sửa chữa và xóa Thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu hạn chế và, nếu phù hợp, thu hồi sự chấp thuận của bạn hoặc phản đối việc xử lý (vui lòng chuyển đến Mục 8 để xem mô tả chi tiết về các quyền của bạn).

1.6 Địa điểm lưu trữ thông tin của bạn; tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Nhật Bản

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập chủ yếu sẽ được lưu trữ tại Hoa Kỳ bởi chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của chúng tôi.

Nếu bạn là cư dân Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, Fossil sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn theo luật Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, cụ thể là Quy định Bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu và phiên bản luật Quy định Bảo vệ dữ liệu chung được lưu giữ của Liên minh châu Âu (GDPR Vương quốc Anh), cả hai đều được viết tắt là GDPR trong tài liệu này; tuy nhiên, Fossil có thể cần tuân thủ các luật bao gồm quyền truy cập tiềm năng bởi các cơ quan chính phủ không tuân theo những yêu cầu và tiêu chuẩn tương tự được coi là phù hợp theo luật Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.

Nếu bạn là cư dân Nhật Bản, thông qua việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý truyền tải Thông tin cá nhân của bạn, như được quy định theo luật pháp hiện hành, đến các máy chủ của chúng tôi và của nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có hợp đồng để buộc những đơn vị tiếp nhận phải có biện pháp cần thiết nhằm tuân thủ các luật pháp liên quan của Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân của bạn tại Hoa Kỳ sẽ tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu phù hợp và những nhà cung cấp dịch vụ đám mây thuộc bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng sẽ có biện pháp cần thiết để tuân thủ những luật liên quan của Hoa Kỳ đã được đánh giá bởi Ủy ban Bảo vệ Thông tin cá nhân (PPC), bạn có thể xem báo cáo này tại https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku.

Chúng tôi cũng có thể truyền tải Thông tin cá nhân của bạn đến một quốc gia/khu vực tuân theo một ngoại lệ khác cho phép việc truyền tải này theo luật pháp hiện hành. Nếu bạn lo ngại rằng chúng tôi không tuân thủ các quyền hợp pháp hoặc luật hiện hành về quyền riêng tư, bạn có thể gửi đơn khiếu nại nội bộ bằng email cho chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trong Mục 10 hoặc bạn có thể quyết định gửi đơn khiếu nại chính thức đến Ủy ban Bảo vệ Thông tin cá nhân (https://www.ppc.go.jp/en/).

2. Khi nào Thông báo quyền riêng tư này được áp dụng?

Thông báo quyền riêng tư này được áp dụng cho Ứng dụng Diesel ON, các Ứng dụng đồng hồ Diesel và Thiết bị đồng hồ thông minh Diesel. Để biết thêm thông tin về nội dung của những điều khoản này, vui lòng xem Mục 11.

Thông báo quyền riêng tư này không áp dụng cho giao dịch mua hàng của bạn đối với Thiết bị hoặc bất kỳ hoạt động nào mà bạn thực hiện trên bất kỳ trang web nào hay trong bất kỳ cửa hàng nào của chúng tôi.

3. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân nào, trên cơ sở pháp lý nào và sử dụng những thông tin này nhằm mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn dịch vụ và toàn bộ các tính năng của Ứng dụng, các Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận Thông tin cá nhân được thu thập bởi các dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: Google Fit). Bạn có thể hủy kích hoạt việc chia sẻ dữ liệu này bằng cách sử dụng chế độ cài đặt của dịch vụ bên thứ ba.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm các thông tin sau đây (xin lưu ý: Vì tình trạng sẵn có của chức năng có thể khác nhau, tùy thuộc vào Ứng dụng, các Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị của bạn, không phải mọi mục sau đây đều có thể áp dụng cho bạn):

3.1 Dữ liệu tài khoản chung

Khi bạn sử dụng Ứng dụng, Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu tài khoản chung, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, chiều cao và cân nặng, ảnh, mật khẩu được chọn cho tài khoản Ứng dụng, tên người dùng, ảnh hoặc hình đại diện để kết nối với tài khoản của bạn, phiên bản Ứng dụng, thông tin thiết bị của bạn (ví dụ: số sê-ri Thiết bị), thông tin thiết bị di động được ghép nối (ví dụ: nhà sản xuất điện thoại thông minh, dòng máy, hệ điều hành) và chế độ cài đặt cho tài khoản cá nhân cũng như Ứng dụng của bạn (ví dụ: bạn muốn sử dụng những tính năng nào).

Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin này khi bạn đăng ký bằng hình thức đăng nhập mạng xã hội, chẳng hạn như qua Facebook hoặc Apple. Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ mật khẩu mạng xã hội của bạn.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng, Khoản 6 (1) b) GDPR). Để truy cập cuộn camera, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý rõ ràng từ trước của bạn.

3.2 Dữ liệu về hoạt động và giấc ngủ

Để giúp bạn hiểu được thói quen vận động hàng ngày và chỉ số sức khỏe cá nhân, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân bổ sung. Ví dụ như số bước đã đi theo tính toán, nhịp tim, nồng độ bão hòa ôxy trong máu ước tính, lượng calo đốt cháy, cách thức di chuyển (ví dụ: chạy hoặc đi bộ), khoảng cách đã đi, múi giờ, mục tiêu trong ngày của bạn và bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa. Để tính toán lượng calo đốt cháy, chúng tôi sử dụng thông tin chiều cao, cân nặng và ngày tháng năm sinh của bạn. Bạn cũng có thể chọn nhập thông tin liên quan đến các hoạt động của mình thông qua Ứng dụng, chẳng hạn như cập nhật thông tin về cân nặng của bạn.

Để cho phép bạn tham gia các thử thách thể chất với những người dùng khác, chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ dữ liệu hoạt động của bạn với những người dùng đó. Bạn có thể kiểm soát rằng bạn muốn chia sẻ dữ liệu hoạt động của bạn theo cách này hay không (và chia sẻ với ai) bằng cách chọn (hay không chọn) tham gia các thử thách đó.

Với mục đích cho phép bạn hiểu và cải thiện thói quen ngủ của mình, một số Thiết bị thu thập thời gian bắt đầu ngủ, thời gian kết thúc giấc ngủ, thời gian bạn đi ngủ và thời gian bạn thức dậy. Chúng tôi cũng thu thập thông tin chi tiết về giấc ngủ, chẳng hạn như khi ngủ nông hoặc ngủ sâu, để hiển thị cho bạn dữ liệu và thông tin chi tiết về các mô thức ngủ của bạn.

Dữ liệu nhất định về hoạt động và giấc ngủ có thể được coi là "dữ liệu liên quan đến sức khoẻ" trong một số khu vực tài phán nhất định.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng, Khoản 6 (1) b) GDPR). Trong phạm vi mà dữ liệu hoạt động có thể được coi là dữ liệu liên quan đến sức khoẻ, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý rõ ràng từ bạn đối với việc xử lý.

3.3 Thông báo và cảnh báo

Nếu bạn muốn gửi câu trả lời tự động hoặc được thông báo bằng Thiết bị của mình khi nhận được tin nhắn văn bản, email, cảnh báo ứng dụng hoặc khi có sự kiện sắp tới trong lịch trên thiết bị di động của bạn, bạn cần kích hoạt tính năng này trong phần cài đặt Ứng dụng. Để các tính năng nhất định có thể hoạt động, Ứng dụng sẽ cần truy cập danh bạ của bạn. Xin lưu ý rằng các chế độ cài đặt liên quan đến liên hệ, bao gồm danh bạ sẽ vẫn được lưu trên thiết bị di động của bạn và không thể được truy cập bởi chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi không lưu trữ nội dung của bất kỳ thông báo nào, chúng tôi chỉ ghi nhận rằng đã có một thông báo.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng (Khoản 6 (1) b) GDPR)).

3.4 Thông tin vị trí

Khi cài đặt Ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào dữ liệu vị trí địa lý của bạn. Khi bạn cài đặt hoặc sử dụng các Ứng dụng đồng hồ lần đầu tiên, bao gồm trên các thiết bị chạy hệ điều hành Wear OS của Google, bạn sẽ được yêu cầu cấp cho Ứng dụng đồng hồ quyền truy cập tới dữ liệu vị trí địa lý của Thiết bị của bạn (nếu được trang bị) hoặc dữ liệu vị trí địa lý của thiết bị di động được ghép nối. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để tùy chỉnh Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ với thông tin và các tính năng dựa trên vị trí; ví dụ như tự động cập nhật thông tin thời tiết tại địa phương, theo dõi tuyến đường hoạt động hoặc để giúp xác định vị trí Thiết bị của bạn dựa trên vị trí đã biết gần nhất. Nếu Thiết bị của bạn có bật chức năng gọi khẩn cấp, nó cũng có thể sử dụng thông tin vị trí khi chức năng này được sử dụng.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng (Khoản 6 (1) b) GDPR)).

3.5 Báo cáo kết quả hoạt động và hỗ trợ khách hàng

Trong trường hợp Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ của chúng tôi ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về thiết bị di động và thiết bị đã ghép nối của bạn (chẳng hạn như dòng máy, phiên bản phần mềm, nhà cung cấp mạng của thiết bị di động) và bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn chia sẻ với chúng tôi, điều đó sẽ cho phép chúng tôi xác định và sửa lỗi đồng thời cải thiện hiệu suất hoạt động của Ứng dụng và các Ứng dụng đồng hồ của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và đáp ứng các yêu cầu bảo hành (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng (Khoản 6 (1) b) GDPR)).

3.6 Ứng dụng đồng hồ

Khi cài đặt hoặc sử dụng một trong các Ứng dụng đồng hồ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cấp cho Ứng dụng đồng hồ quyền truy cập tới các loại thông tin nhất định từ Thiết bị và/hoặc thiết bị di động đã ghép nối của bạn (ví dụ: dữ liệu vị trí địa lý, các sự kiện trên lịch cá nhân, dữ liệu hoạt động thể chất hoặc danh bạ). Nếu bạn cho phép, các Ứng dụng đồng hồ có thể thu thập thông tin và sử dụng thông tin đó để cung cấp các tính năng hoặc dịch vụ cụ thể; chẳng hạn để cho phép bạn hiển thị một mặt đồng hồ được chọn trước trong một sự kiện cụ thể, để tải ảnh từ mạng xã hội hoặc để giúp xác định vị trí Thiết bị của bạn dựa trên vị trí đã biết gần nhất hay cung cấp cho bạn dịch vụ trợ lý giọng nói Alexa.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng (Khoản 6 (1) b) GDPR)).

3.7 Email và các thông tin liên lạc khác

Chúng tôi gửi cho bạn thông báo đẩy để cung cấp thông tin về các mục tiêu cá nhân và cảnh báo về các cập nhật cho Thiết bị, Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ. Chúng tôi cũng sẽ gửi email chứa bảng điều khiển sức khỏe toàn diện cho bạn nếu bạn yêu cầu thông tin này qua Ứng dụng.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các email liên quan đến việc quản lý tài khoản của bạn, chẳng hạn như một email chào mừng khi bạn tạo tài khoản của bạn, một email xác nhận nếu bạn xóa tài khoản của bạn, các email nếu bạn quên mật khẩu và cần trợ giúp thay đổi mất khẩu hoặc lời nhắc về việc tài khoản có thể bị vô hiệu hóa sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Đối với thiết bị di động được ghép nối, bạn có thể dừng việc truyền dữ liệu từ thiết bị di động được ghép nối đến Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ bất cứ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa kết nối Bluetooth giữa Thiết bị và thiết bị di động; tuy nhiên, trong trường hợp này các chức năng được mô tả bên trên có thể không hoạt động.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Các hoạt động xử lý dữ liệu này là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ (về mặt pháp lý: thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, bao gồm truyền tải dữ liệu đến Hoa Kỳ như một phần trong việc thực hiện hợp đồng (Khoản 6 (1) b) GDPR)).

3.8 Phân tích

Chúng tôi tổng hợp và gỡ định danh dữ liệu (để dữ liệu không được liên kết với tên của một cá nhân hoặc thông tin xác định danh tính cá nhân khác) được thu thập thông qua Ứng dụng, các Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị, và sử dụng dữ liệu đó cho nhiều mục đích phân tích, chẳng hạn như xác định số bước trung bình hàng ngày mà người dùng Ứng dụng đã đi, phân tích các xu hướng tập luyện, mặt đồng hồ được chọn bởi người dùng Ứng dụng đồng hồ hoặc thu thập thông tin khác để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, thống kê và nghiên cứu thị trường khác để tìm hiểu thêm về khách hàng và người dùng của chúng tôi. Với những mục đích này, chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân công khai có sẵn về bạn (ví dụ: từ các hồ sơ trên mạng xã hội của bạn).

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi và kiểm tra cách mà Ứng dụng và các Ứng dụng đồng hồ của chúng tôi được sử dụng cũng như cách chúng tôi có thể cải thiện các ứng dụng đó và dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics là dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google LLC, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Để sử dụng Google Analytics, Ứng dụng của chúng tôi gửi thông tin ẩn danh về việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi tới Google Analytics, tại đó, dữ liệu được tổng hợp và phân tích để cung cấp báo cáo có ý nghĩa cho chúng tôi. Chúng tôi không kết nối dữ liệu từ Google Analytics với bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn. Bạn có thể từ chối việc thu thập dữ liệu qua Google Analytics bất cứ lúc nào trong phần cài đặt của Ứng dụng.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Để thực hiện việc xử lý này, chúng tôi cần sự đồng ý rõ ràng từ bạn (Khoản 6 (1) a) GDPR). Việc phân tích thông tin công khai có sẵn của người dùng mạng xã hội được dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đo lường hiệu quả của các dịch vụ mạng xã hội của chúng tôi (Khoản 6 (1) f) GDPR).

3.9 Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị để cung cấp cho bạn đề xuất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách phân tích thông tin hợp đồng chung của bạn (3.1) và cách thức các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng, chúng tôi sẽ chọn những thông tin tiếp thị có thể được bạn đặc biệt quan tâm. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các email quảng bá (ở Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh: chỉ các sản phẩm tương tự như sản phẩm bạn đã mua). Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ chối việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị như được mô tả trong Mục 8.1.

Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu liên quan đến sức khoẻ của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Nếu bạn tham gia một đợt rút thăm trúng thưởng, một cuộc thi hoặc cuộc cạnh tranh toàn cầu mà chúng tôi tài trợ, chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để giúp bạn tham gia như được quy định trong các điều khoản cho chương trình quảng bá đó.

Cơ sở pháp lý (Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh): Việc xử lý vì mục đích tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự được dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Khoản 6 (1) f) GDPR) trong việc quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự trong bối cảnh mối quan hệ hiện có với khách hàng. Các hoạt động tiếp thị khác sẽ cần sự đồng ý rõ ràng từ bạn (Khoản 6 (1) a) GDPR).

Nếu bạn là một cư dân Nhật Bản, thông qua việc đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân liên quan đến bạn nhằm cung cấp cho bạn tất cả dịch vụ và tính năng của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn vì mục đích tiếp thị.

3.10 Nghĩa vụ pháp lý

Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn do nghĩa vụ pháp lý (để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mục 5.1 bên dưới).

4. Liệu bạn có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của mình?

Ứng dụng và các Ứng dụng đồng hồ cho phép bạn chia sẻ Thông tin cá nhân từ Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ trên các mạng xã hội như Facebook hoặc truyền Thông tin cá nhân đến các ứng dụng khác như Apple Health hoặc Google Fit hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân trực tiếp với những người dùng khác thông qua các chức năng nhất định, ví dụ như các thử thách thể chất. Bạn có thể hủy kích hoạt việc chia sẻ dữ liệu của Ứng dụng/Ứng dụng đồng hồ thông qua phần cài đặt của Ứng dụng hoặc Ứng dụng đồng hồ.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Thông tin cá nhân được chia sẻ này bởi các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng Thông tin cá nhân của bên thứ ba liên quan đến các tính năng chia sẻ, vui lòng truy cập chính sách quyền riêng tư của các ứng dụng của bên thứ ba và các nhà cung cấp của họ.

Ứng dụng sử dụng và chuyển thông tin nhận được từ Google API sang bất kỳ ứng dụng nào khác sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ Google API, bao gồm cả các yêu cầu về Sử dụng có giới hạn.

5. Khi nào thì chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân?

Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau.

5.1 Nghĩa vụ pháp lý và mục đích nội bộ

Chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (i) để tuân thủ luật pháp, các yêu cầu pháp lý liên quan và đáp ứng các yêu cầu hợp pháp, lệnh tòa và các thủ tục pháp lý, bao gồm các yêu cầu để đáp ứng quy định về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật; (ii) để bảo vệ và bào chữa cho các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc bên thứ ba; hoặc (iii) trong trường hợp khẩn cấp, nhằm bảo vệ sự an toàn của nhân viên của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào.

Ngoài ra trong trường hợp chúng tôi hoặc phần lớn tài sản của chúng tôi bị mua lại bởi một hoặc nhiều bên thứ ba như là kết quả của hoạt động mua lại, sáp nhập, bán, hợp nhất, phá sản, thanh lý hoặc các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp tương tự khác, Thông tin cá nhân của bạn có thể là một phần của tài sản được chuyển nhượng. Nếu được yêu cầu theo luật pháp hiện hành (chẳng hạn như ở Liên minh châu Âu), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và yêu cầu sự cho phép của bạn để chuyển giao Thông tin cá nhân của bạn.

5.2 Xử lý kết hợp trong Fossil Group

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được kết hợp hoặc liên kết với Thông tin cá nhân khác mà các công ty thuộc Fossil Group đã thu thập được về bạn (ví dụ: chi tiết mua hàng Thiết bị của bạn, các mặt hàng khác bạn đã mua trên trang web của công ty). Chúng tôi cũng sẽ cung cấp dữ liệu của bạn cho các công ty thuộc Fossil Group nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng khác cho bạn (vui lòng truy cập www.fossilgroup.com để biết thông tin về các công ty thành viên của Fossil Group).

5.3 Chia sẻ với các bên thứ ba

Chúng tôi liên kết với các công ty khác để cung cấp dịch vụ hoặc lưu trữ Thông tin cá nhân. Các công ty này chỉ được cho phép sử dụng Thông tin cá nhân trên danh nghĩa của chúng tôi - họ không được sử dụng những dữ liệu đó cho các mục đích riêng trừ khi được pháp luật yêu cầu. Ví dụ về các nhà thầu phụ là các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc các dịch vụ khác như Amazon Web Services, Inc., Google LLC, và các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để chăm sóc khách hàng như Salesforce, Inc hoặc Transcosmos Information Systems, Ltd.

Chúng tôi ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ làm giàu dữ liệu (điều này không áp dụng cho Liên minh châu Âu/Vương quốc Anh).

Khi bạn cho phép chia sẻ Thông tin cá nhân (kết nối) với Google Fit hoặc các ứng dụng của bên thứ ba khác, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu phù hợp cho các bên thứ ba này như được yêu cầu. Bạn có thể hủy kích hoạt việc chia sẻ dữ liệu này bất cứ lúc nào.

Nếu Thiết bị của bạn có bật chức năng gọi khẩn cấp, Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khi chức năng này được sử dụng.

Một số thiết bị cho phép bạn truy cập vào các tính năng thông qua Dịch vụ Alexa của Amazon. Khi làm điều này, chúng tôi không thu thập thông tin tương tác với Alexa. Nếu bạn dùng Alexa để tương tác với dịch vụ Fossil Wellness, chúng tôi sẽ gửi dữ liệu về hoạt động của bạn (nhịp tim, khoảng thời gian, khoảng cách, lượng calo đã đốt, vv.) tới Amazon. Amazon không xử lý dữ liệu cá nhân thay cho bạn; để biết thêm thông tin về cách thức Amazon có thể dùng dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách riêng tư của Amazon và Điều khoản sử dụng Alexa. Dữ liệu sẽ không được chia sẻ với Amazon trừ khi bạn kích hoạt điều này.

5.4 Chia sẻ thông tin đã gỡ định danh với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ các dữ liệu đã tổng hợp và đã gỡ định danh (nghĩa là không liên quan đến tên của cá nhân hoặc thông tin xác định danh tính cá nhân khác) được thu thập thông qua Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ với các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.

6. Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến cho trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập, duy trì hoặc sử dụng Thông tin cá nhân về trẻ dưới 16 tuổi thông qua Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ. Những người dưới 16 tuổi không thể sử dụng Ứng dụng hoặc các Ứng dụng đồng hồ, và yêu cầu đăng ký tài khoản của họ sẽ bị từ chối. Nếu chúng tôi biết rằng một trẻ dưới 16 tuổi đã gửi Thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý từ trước của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân của họ ra khỏi hồ sơ của mình. Xin lưu ý rằng ở bên ngoài Hoa Kỳ, các độ tuổi khác có thể được áp dụng.

7. Chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân trong bao lâu và chúng tôi bảo mật chúng như thế nào?

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp cho bạn chức năng và các dịch vụ của Ứng dụng, Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị, nhưng chỉ khi tài khoản của bạn còn hoạt động. Khi bạn xoá tài khoản của mình hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn sau một thời gian không hoạt động và có thông báo từ chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ xóa Thông tin cá nhân của bạn đã được thu thập từ Ứng dụng, các Ứng dụng đồng hồ hoặc Thiết bị khỏi hệ thống của chúng tôi (ngoại trừ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đã gỡ định danh).

Tuy nhiên, trong phạm vi cần thiết, chúng tôi có thể lưu giữ một số Thông tin cá nhân của bạn vì lý do pháp lý (ví dụ: luật thuế, bào chữa hoặc thiết lập các yêu cầu pháp lý, và để chứng minh rằng việc xử lý dữ liệu của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu). Chúng tôi cũng lưu giữ các yêu cầu chấp nhận hoặc từ chối nhận thông báo tiếp thị của bạn (ngay cả khi yêu cầu đó được thực hiện trong hoặc thông qua Ứng dụng).

8. Quyền của bạn là gì?

8.1 Quyền của bạn

Chúng tôi khuyến khích bạn giải đáp mọi thắc mắc hoặc lo ngại mà bạn có thể có về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở Mục 10 bên dưới.

Dù bạn có liên hệ với chúng tôi hay không, bạn có thể dễ dàng thu hồi sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi chế độ cài đặt trong Ứng dụng của bạn, trong trường hợp việc xử lý dữ liệu của chúng tôi dựa trên sự chấp thuận của bạn, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự chấp thuận trước khi thu hồi.

Vào bất cứ thời điểm nào, bạn có thể chọn không nhận thông báo hoặc email tiếp thị. Bạn có thể chọn không nhận thông báo hoặc email tiếp thị bằng cách thay đổi chế độ cài đặt trong Ứng dụng của bạn hoặc gửi email hoặc thư cho chúng tôi theo địa chỉ được ghi trong Mục 10 bên dưới. Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị bằng cách sử dụng đường liên kết hủy đăng ký có trong email từ chúng tôi.

8.2 Các quyền bổ sung của bạn được quy định bởi luật Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh - cư dân Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh

Bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 10 bên dưới, tại Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn có thể thực hiện các quyền của mình, bao gồm quyền yêu cầu chúng tôi quyền cho phép truy cập, chỉnh sửa, xóa và hạn chế Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Bạn cũng có quyền di chuyển dữ liệu (để nhận dữ liệu bạn đã cung cấp ở định dạng có thể đọc được bằng máy).

Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của chúng tôi trên cơ sở các lợi ích hợp pháp (Khoản 6 (1) f) GDPR) và việc nhận các thông báo hoặc email tiếp thị như được mô tả ở trên trong mục 8.1 vào bất cứ lúc nào.

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại tới cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

8.3 California

Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) cung cấp cho cư dân California những quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ trong 12 tháng trước đó. Nếu bạn là một cư dân California, bạn có quyền yêu cầu tiết lộ:

• các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn

• các danh mục nguồn từ đó Thông tin cá nhân được thu thập

• mục đích kinh doanh hoặc thương mại từ việc thu thập hoặc bán Thông tin cá nhân của bạn

• các danh mục bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân và

• các Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, tùy theo một số ngoại lệ nhất định được định nghĩa trong CCPA.

Để thực thi các quyền truy cập và xóa được mô tả bên trên, bạn phải gửi một yêu cầu có thể xác minh cho chúng tôi qua địa chỉ email privacy.nam@fossil.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số +1 (800) 449-3056. Yêu cầu có thể xác minh này phải chứa đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh bạn là một cá nhân, cũng như để hiểu và phản hồi phù hợp với yêu cầu của bạn. Như một phần trong quy trình xác minh, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email chứa liên kết để xác minh địa chỉ email của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ đặt cho bạn các câu hỏi xác minh bổ sung. Sau khi quy trình xác minh hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email chứa thông tin đăng nhập vào cổng thông tin quyền riêng tư bảo mật của chúng tôi để bạn có thể truy cập, tải về hoặc xóa dữ liệu của mình.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu có thể xác minh của bạn trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận. Nếu cần thêm thời gian (lên đến 90 ngày), chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo và giải thích lý do.

Bạn có thể sử dụng một người đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu truy cập hoặc xóa thay cho bạn, nếu bạn đã cung cấp cho người đại diện được ủy quyền này văn bản cho phép và xác minh trực tiếp danh tính của bạn với chúng tôi. “Người đại diện được ủy quyền” là một thể nhân hoặc doanh nghiệp đã đăng ký với Tổng thư ký tiểu bang rằng một người tiêu dùng đã ủy quyền để họ đại diện cho người tiêu dùng đó. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ một người đại diện được ủy quyền không cung cấp bằng chứng rằng họ đã được bạn ủy quyền đại diện thay cho bạn, trừ khi bạn đã cung cấp cho người đại diện được ủy quyền này giấy ủy quyền theo Luật Di chúc, các mục từ 4000 đến 4465.

Chúng tôi không bán Thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ các cư dân California có độ tuổi từ 13 đến 16.

Chúng tôi đã thu thập và tiết lộ các danh mục Thông tin cá nhân sau về các cư dân California:

• Các thông tin định danh như tên thật, mã định danh cá nhân riêng, mã định danh trực tuyến, địa chỉ IP, địa chỉ email, tên tài khoản, thông tin thiết bị, thông tin thiết bị di động được ghép nối hoặc các mã định danh tương tự khác. Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các đối tác kinh doanh và đơn vị liên kết của mình, bao gồm những đơn vị mà bạn đã hướng dẫn chúng tôi gửi thông tin này cho họ, và với những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

• Các danh mục Thông tin cá nhân được liệt kê trong đạo luật Hồ sơ khách hàng California (Bộ luật Dân sự California § 1798.80(e)) chẳng hạn như tên, ngày tháng năm sinh, thông tin y tế. Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các đối tác kinh doanh và đơn vị liên kết của mình, bao gồm những đơn vị mà bạn đã hướng dẫn chúng tôi gửi thông tin này cho họ, và với những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

• Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc luật liên bang, chẳng hạn như giới tính sinh học/giới tính xã hội. Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các đối tác kinh doanh và đơn vị liên kết của mình, bao gồm những đơn vị mà bạn đã hướng dẫn chúng tôi gửi thông tin này cho họ, và với những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

• Thông tin sinh trắc học, chẳng hạn như thói quen thể chất, giấc ngủ, sức khỏe, bản ghi âm giọng nói của bạn cho dịch vụ Alexa hoặc dữ liệu tập luyện (số bước đã đi theo tính toán, nhịp tim, nồng độ bão hòa ôxy trong máu ước tính, lượng calo đốt cháy, cách thức di chuyển (ví dụ: chạy hoặc đi bộ), khoảng cách đã đi, mục tiêu trong ngày của bạn và bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa). Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các đối tác kinh doanh và đơn vị liên kết của mình, bao gồm những đơn vị mà bạn đã hướng dẫn chúng tôi gửi thông tin này cho họ, và với những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

• Hoạt động trên Internet hoặc một mạng tương tự khác, chẳng hạn thông tin về sự tương tác của người tiêu dùng với một ứng dụng. Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các đối tác kinh doanh và đơn vị liên kết của mình, bao gồm những đơn vị mà bạn đã hướng dẫn chúng tôi gửi thông tin này cho họ, và với những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

• Dữ liệu vị trí địa lý chẳng hạn như vị trí vật lý hoặc vận động. Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các nhà cung cấp dịch vụ của mình.

• Âm thanh/hình ảnh, chẳng hạn như âm thanh. Chúng tôi đã tiết lộ danh mục này với các nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn và từ thiết bị theo dõi GPS của bạn (trong quá trình đăng ký tài khoản) một cách tự động khi bạn điều hướng qua ứng dụng hoặc thông qua việc bạn sử dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe và hoạt động. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập vì "mục đích kinh doanh" hoặc "mục đích thương mại", chẳng hạn như bảo mật, gỡ lỗi/sửa chữa, thực hiện các dịch vụ thay mặt cho doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ, bảo trì an toàn và xác minh một dịch vụ hoặc thiết bị, cung cấp dịch vụ khách hàng, xác minh thông tin khách hàng, cung cấp các dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp thị, cung cấp dịch vụ phân tích, v.v...

Chúng tôi không kỳ thị với bạn khi bạn thực thi bất kỳ quyền nào của bản thân theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến việc:

• Từ chối cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn; tính giá hoặc mức giá khác cho các sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc sử dụng các mức chiết khấu hoặc quyền lợi khác hoặc áp dụng mức phạt,

• Cung cấp một cấp độ hoặc chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khác cho bạn,

• Gợi ý rằng bạn sẽ nhận một giá hoặc mức giá khác cho các sản phẩm hay dịch vụ, hoặc một cấp độ hoặc chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khác.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một giá hoặc mức giá khác cho bạn, hoặc cung cấp một cấp độ hoặc chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khác, nếu sự khác biệt này là hợp lý theo giá trị được cung cấp đến bạn dựa trên dữ liệu của bạn (ví dụ: các thông tin định danh của bạn). Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các ưu đãi tài chính, bao gồm thanh toán tiền cho bạn như một khoản bồi thường, cho việc thu thập thông tin cá nhân, bán thông tin cá nhân hoặc xóa thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng có thể cung cấp một giá, mức giá, cấp độ hoặc chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khác cho bạn nếu giá hoặc sự khác biệt đó liên quan trực tiếp đến giá trị được cung cấp cho bạn dựa trên dữ liệu của bạn. Chúng tôi chỉ có thể đăng ký một chương trình ưu đãi tài chính cho bạn nếu trước đó bạn đã đồng ý tham gia, trong đó mô tả rõ ràng các điều khoản cơ bản của chương trình ưu đãi tài chính và sự đồng ý này có thể được thu hồi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không sử dụng các biện pháp ưu đãi tài chính không công bằng, không hợp lý, có tính ép buộc hoặc với lãi suất quá cao.

9. Thay đổi đối với Thông báo quyền riêng tư này hoặc với cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân

Thông báo quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ 22 Tháng Năm, 2023 và có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết những thay đổi cơ bản đối với Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách đăng một thông báo nổi bật trong Ứng dụng, Ứng dụng đồng hồ hoặc gửi cho bạn một email hoặc thông báo mà trong đó chúng tôi cũng có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn.

10. Chúng tôi là ai và cách liên hệ với chúng tôi

Ứng dụng, các Ứng dụng đồng hồ và Thiết bị được cung cấp cho bạn bởi Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expy, Richardson, Texas 75080, USA.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn từ chối nhận thông báo hoặc email tiếp thị hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền khác của mình qua địa chỉ email privacy@fossil.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ Fossil Group, Attention: Privacy Compliance, 901 S. Central Expressway Richardson, TX 75080, USA.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các địa chỉ trên nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu liên quan đến Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ hoặc Thiết bị.

Đại diện tại Liên minh châu Âu của chúng tôi là FESCO GmbH, Natzing 2, 83125 Eggstätt, Đức. Bạn có thể liên hệ với đại diện tại Liên minh châu Âu của chúng tôi gửi bằng cách gửi email tới eu-privacy@fossil.com hoặc gọi số +49-89-7484 6815.

Đại diện của chúng tôi tại Vương quốc Anh là Fossil (UK) Ltd, Featherstone House, Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, Anh. Bạn có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi tại Vương quốc Anh bằng cách gửi email tới uk-privacy@fossil.com.

11. Định nghĩa

Thông tin Cá nhân là thông tin có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp (kết hợp với các thông tin khác) để định danh bạn, hoặc xác định điều gì đó về bạn. Ví dụ về Thông tin Cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số sê-ri thiết bị, các hoạt động của bạn và các thông tin chi tiết khác mà chúng tôi thu thập qua Ứng dụng, các Ứng dụng Đồng hồ hoặc Thiết bị.

Ứng dụng Diesel ON ("Ứng dụng") là ứng dụng bạn cài đặt trên thiết bị di động của bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Ứng dụng Diesel ON không tương thích với các thiết bị màn hình cảm ứng.

Các Ứng dụng Đồng hồ Diesel ("Ứng dụng Đồng hồ") là Diesel nhãn hiệu các ứng dụng chúng tôi thiết kế để sử dụng với các Thiết bị để mở rộng các tính năng và dịch vụ cá nhân có sẵn cho bạn.Các Ứng dụng Đồng hồ có thể được cài đặt sẵn trên một số Thiết bị hoặc có thể được tải xuống Thiết bị của bạn. Mọi ứng dụng được cài đặt sẵn trên Thiết bị của bạn hoặc có thể được tải về Thiết bị của bạn mà không chứa nhãn Diesel đều, theo định nghĩa trong đây, không phải là một Ứng dụng Đồng hồ. 

Thiết bị Diesel ("Thiết bị") là một thiết bị đeo tay Diesel. Thiết bị lai chạy qua ứng dụng Diesel ON, trong khi các thiết bị màn hình cảm ứng được hỗ trợ bởi Wear OS by Google. Các thiết bị màn hình cảm ứng không ghép đôi với Ứng dụng Diesel ON và phải được đăng ký thông qua Google. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trên đồng hồ thông minh màn hình cảm ứng thông qua các dịch vụ của Google phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của Google.

.

Need help?

If you have any question or need help with your account, you may contact us to assist you.

We will respond to every message within 1 working day. Monday to Friday, excluding national holidays.

Client service

Contact us

From 9 am to 6 pm, Monday to Friday.

Search

Remove Product?

Are you sure you want to remove the following product from the cart?

Search

Search

Select country

Search

Select language

English

Search

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF EU REGULATION 679/2016 (“GDPR”)

Your privacy is extremely important to us, please read this information notice carefully.
We wish to inform you in a complete and transparent manner about the personal data processing that the companies listed in paragraph 1 below will carry out on your personal data provided by you and/or collected in the context of the contacts you will possibly have with us, including for example the following:
•    contacting our Customer Service;
•    visiting the website www.diesel.com (hereinafter the “Site”) and/or the other websites referring to the brand, interacting with our pages on the social networks (eg. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall etc.),
•    using the Global-e service for purchasing activities.
If you provide personal data on behalf of someone else, you must ensure, in advance, that the interested parties have read this information notice.
1. WHO COLLECT YOUR PERSONAL DATA
The companies collecting and processing personal data as autonomous data controllers (hereinafter the “Data Controllers” or the “Companies”) or as joint controllers are:
•    OTB S.p.A. (“OTB”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, telephone +390445306555, email privacy@otb.net; OTB’s Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
•    Diesel S.p.A. (“Diesel”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, telephone +390424477555, email privacy@diesel.com; the Diesel Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net.

OTB and Diesel carry out some activities as joint controllers, taking jointly the decisions regarding the purposes and means of personal data processing. Hereafter, the term “Joint Controllers” means Diesel and OTB jointly considered when they process data as Joint Controllers.

To facilitate your understanding of the processing activities carried out by the above-mentioned subjects as Controllers or Joint Controllers, we have prepared this document explaining which processing activities are carried out autonomously by each company.
Please consider that said processing activities are not intended for minors and the Data Controllers do not knowingly collect or solicit personal data from anyone under the age of 16. If you are less than 16 years old, please refrain from provide any personal data. This does not affect the applicable contract law such as the rules on the validity, formation or effect of a contract in relation to a child.

 2. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS
Each Company collects different categories of personal data according to the purpose for which it processes them.
Herein below we specify which categories of personal data are collected; in the following paragraph we will explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or by the Joint Controllers as appropriate (hereinafter also “Personal Data” if processed jointly).
•    Biographical Data: name, middle name, surname, date of birth, gender;
•    Contact Data: address of residence (street, city, province, state, zip code), domicile, email address, telephone number, mobile number;
•    Tracking of Newsletters and Actions Data: information relating to the opening of newsletters or links
•    Purchase Data: shipping and billing address, method of delivery, detail of the purchased products (eg. size, price, discount, model, collection, calculated spending level, abandoned cart, etc.);
•    Navigation Data: data relating to browsing behaviour and/or use of the websites of the Data Controllers using, for example, cookies or information relating to the pages that have been visited or searched for or related to the wishlist collected while browsing or when shopping on the online store. As for the use of cookies, please refer to the Cookie Policy available [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].
 
3. FOR WHAT PURPOSES WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA
In this paragraph we explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or Joint Controller.
3.1 PURPOSES OF DIESEL S.P.A. 
Diesel is the company that designs, sells and promotes the Brand’s products “Diesel”. It is the company maintaining the contacts with you if you decide to purchase the products through the Site using Global-e services, if you participate in initiatives promoted by Diesel as prize competitions or other promotional initiatives; Diesel is also the company managing the loyalty program that you can sign in. Diesel will process Personal Data for the following purposes.
a) Sales activities and response to other requests made by customers
If you purchase Diesel’s products through the Site using the services provided by Global-e NL B.V (“Global-e”), which is an independent data controller operating as Diesel’s international fulfilment partner, Diesel will process your Purchase Data received by Global-e to prepare the sale for the delivery. When completing a purchase, you will be directed to the Global-e’s platform, where you will be asked to provide your Personal Data directly to Global-e according to its own Privacy Policy and Terms and Conditions. A specific wording will inform you about this transition. Completed the purchase on Global-e’s platform, Global-e will communicate to Diesel your Purchase Data, via a specific and secure interface, so that Diesel can manage the order placed by you in the Global-e platform, including the preparing of the parcels with the goods you have purchased.
Before your purchase , Diesel may need to verify the requirements for participating to special discount programs (e.g. verifying if the purchase made is a first purchase or other requirements of the regulation) and to process your Biographical Data or Contact Data to respond to any further requests that you may formulate through the Site or through the Customer Service, through telephone or chat, such as requests for information, assistance, or to be notified by email when a desired product or size becomes available again on the Site, through the “Notify Me” functionality.
Legal basis: this processing is based on the performance of a purchase contract to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.
b) Marketing
Only with your consent, Diesel will process the Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for marketing purposes, that is for advertising on social networks to which you are registered or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, commercial communication with automated contact methods (e-mail, newsletter, SMS, MMS, online messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail). 
Legal basis: this processing is based on the consent you have given. In the event that you are registered in the loyalty program and decide to withdraw your consent to marketing, you will continue to receive communications relating to benefits (such as the Birthday or Anniversary Gift or preview access to the new collections and promotions only reserved to members). If, in addition to the withdrawal of consent, you do not want to receive this kind of communication anymore, you will be asked to specify it. Any removal from the loyalty program will also result in the cancellation of your online account, if you have one.
You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each marketing email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise by contacting the Company at the addresses indicated in paragraph 1. 

c) Registration on the Site and use of the services offered
Diesel will process your Personal Data in order to allow you to register on the Site and use the services offered. Your data will be stored until you request to delete your profile.
Legal basis: this processing is based on the performance of a contract to which you are a party; the provision of the Personal Data is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to allow your registration and offer its services.
d) Customer satisfaction 
Diesel may use your Contact Data to conduct surveys to measure the level of satisfaction (i.e., customer satisfaction) with the service provided (by way of example but not limited to: online post-sales surveys; second hand gold shopping surveys etc.). Please note that in any case the communications made for this purpose will not have an advertising content, or direct sales or will be used for market research or commercial communication.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to verify and improve the quality of its services.

e) Other administrative-accounting activities
Diesel may also process your Personal Data for administrative, accounting and internal statistical analysis for business planning purposes. 

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business. 

3.2 PURPOSES OF THE JOINT CONTROLLERS (DIESEL AND OTB)
Diesel and OTB operate as Joint Controllers on the basis of a specific agreement for the purpose indicated below.
a) Customer profiling
With your consent, the Joint Controllers will be entitled to process Biographical Data, Contact Data,, the Purchase Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes and for business analysis, that is for analysis on your purchase preferences consisting of automated processing of the above-mentioned Personal Data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customer profiles and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.
Legal basis: this processing is based on the consent you have given.
You will be entitled at any time to withdraw your consent to be subject to profiling by writing to privacy@diesel.com or otherwise by contacting the Joint Controllers at the addresses indicated in paragraph 1. 
3.3 PURPOSES OF EACH DATA CONTROLLER OR JOINT CONTROLLER
Finally, each Data Controller or Join Controller may need to comply with a specific legal provision to which it is subject or to defend its own right in court.
a. Purposes related to the obligations established by laws or regulations, by decisions/requests of competent authorities or by supervisory and control bodies
Each Data Controller or Joint Controller may process your Personal Data to comply with a legal obligation to which it is subject.
Legal basis: compliance with a legal obligation.
The provision of data for this purpose is mandatory because in the absence of data the Data Controller or the Joint Controller will not be in a position to comply with their legal obligations.
b. Defense of rights during judicial, administrative or extra-judicial proceedings and in disputes arising in connection with the services offered
Your Personal Data may be processed by each Data Controller or Joint Controller to defend their rights or take legal action or make claims against you or third parties, including the prevention of fraud.
Legal basis: this processing is based on the legitimate interest pursued by the Data Controller or Joint Controller to protect their rights.
4. WHAT PROCESSING ACTIVITIES WE CARRY OUT WHEN YOU’RE USING OUR SITE AND YOU NAVIGATE WITHOUT BEING LOGGED IN
The Site is owned by Diesel. It is possible to browse the Site without having to actively communicate your Personal Data if you are not logged in. In this case, while browsing the Site we inform you that the computer systems and software procedures used to operate the Site acquire, during their normal operation, some data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols.
This is information that is not directly associated with identified users, but which by its very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow these users to be identified.
This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers used by users who connect to the Site, the addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the requested resources, information regarding access, information regarding location , the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.), the information regarding the user’s visit including data clickstream of the URL, within and from the Site, the duration of the visit on some pages and the interaction on these pages and other parameters relating to the operating system and the user’s IT environment.
These data are collected through the use of “cookies”. We specifically use browser cookies for various purposes, including cookies strictly necessary for the operation of the Site and the use of services through the appropriate features, and the cookies that are used for personalization, performance/analysis and promotional activities. Our Cookie Policy available at the following link contains more information regarding the use of cookies on the Site, as well as the options for accepting or rejecting them.
The data collected while browsing the Site will be processed to (i) manage the Site and resolve any operating problems, (ii) make sure that the content of the Site is presented in the most effective way for its devices, developing, testing and making improvements to the Site, (iii) as far as possible, to keep the Site safe and secure, (iv) to obtain anonymous statistical information on the use of the Site and to check its correct functioning, (v) identify anomalies and/or abuses in the use of the Site. The data could also be used to ascertain responsibility in case of possible computer crimes committed against the Site or third parties and may be presented to the Judicial Authority, if this makes an explicit request.
5. WHAT HAPPENS IF YOU DO NOT PROVIDE PERSONAL DATA
Some Personal Data that we will indicate you from time to time during the registration or purchase process are necessary for the completion of the purchase contract and for administrative and accounting purposes.
In the description of the purposes in paragraph 3, we have specified when it is necessary to provide Personal Data. Where not expressly indicated as mandatory, therefore, the provision of Personal Data is optional and there will be no consequences if you do not provide them, if not the impossibility for the Data Controllers or Joint Controllers to act as described (for example, the impossibility to carry out marketing activities).
 6. HOW AND HOW LONG WE WILL PROCESS PERSONAL DATA
The Personal Data provided to and/or collected by the Data Controllers or the Joint Controllers are processed and stored with automated tools and, in some cases, may be processed and stored on a paper backing. In particular, the Personal Data processed for purposes of marketing and of customer profiling will be entered and stored in the CRM systems that allow the processing of Personal Data for these purposes.
The Personal Data (either electronical and paper copies) will be stored for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. In particular, the following rules will apply:
•    data collected to enter into and perform purchase contracts, including payments: up to the conclusion of administrative and accounting obligations. The billing data will be kept for 10 years from the billing date;
•    data of the registered user for joining the loyalty program: the data will be kept as long as the account is active. Even after the termination of the account, we will retain the data if this will be necessary to comply with legal obligations, to protect our rights or to prevent fraud;
•    data related to data subjects’ requests: the data will be stored until the request is satisfied;
•    data collected and processed for customer satisfaction will be retained for 30 days, except where the data are needed to obtain further feedback from you; in this case data will be retain not longer than what is necessary for manage your feedback;
•    if you have provided your consent, the data processed for purposes of marketing and customer profiling will be stored for a period of 7 years (also according to an ad hoc provision provided for by the Italian Supervisory Authority upon Diesel’s request). In any case, you will not be contacted again for marketing and profiling activities 7 years after your last interaction with us or even earlier if you revoke the consent previously given. The events that identify this “interaction” may include, but are not limited to, a purchase, opening an email sent, participation in a survey, contest or event, interaction with Customer Service, access to the “MyAccount” area, etc. For completeness, we would like to point out that, at any time, it is possible to review and modify your previously expressed consents in the “MyAccount” area of the Site, by contacting Diesel at privacy@diesel.com or the Customer Service.
In any case, for technical reasons, the termination of the processing and the consequent cancellation or irreversible anonymization of the related Personal Data will be definitive within thirty days from the terms indicated above.
The cancellation process is carried out periodically on the basis of the customer's request or at the expiry of the retention period, through an automatic flow that involves the data bases concerned; otherwise, Personal Data will be permanently anonymized; the hard copies will be destroyed by using appropriate devices.
With particular reference to the judicial protection of our rights or in case of requests from the authority, the data processed will be stored for the time necessary to process the request or to protect the right.
7. WHERE PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED
For the purposes indicated above, we may also transfer your Personal Data to third countries, not belonging to the European Union which may possibly do not guarantee the same level of protection. The transfer to third countries will always take place in accordance with the provisions of the GDPR, adopting any other measures necessary to ensure the security of the Personal Data being transferred. These measures possibly include agreements incorporating the so-called “standard contractual clauses” issued by the European Commission or your consent. You can ask for information regarding this third countries and how to obtain a copy of the appropriate safeguards using the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.

8. WHO WILL PROCESS PERSONAL DATA
Personal Data will be processed by:
•    employees and collaborators of the Data Controllers or of the Joint Controllers processing data under the authority of the Data Controllers or of the Joint Controllers;
•    employees and collaborators of the Data Processors designated by the Data Controllers or Joint Controllers, including (i) the companies managing the online store and who will be entitled to view, modify and update the Personal Data entered in the CRM systems through which the Data Controllers or the Joint Controllers carry out the processing activities for marketing and profiling purposes (ii) the companies managing the storage of the Personal Data of the Data Controllers or Joint Controllers based on agreements or local regulations;
•    third parties established in the European Union and also outside the European Union, Data Processors, used by the Data Controllers or Joint Controllers in particular for services of: Personal Data acquisition and data entry, shipping, mailing of promotional material , after sales assistance and Customer Service, market research, management and maintenance of the CRM systems through which the Data Controllers or Joint Controllers carry out processing activities for marketing and profiling purposes and of the other corporate information systems of the Data Controllers or Joint Controllers of the processing. The complete list of Data Processors appointed by the Data Controllers or Joint Controllers can be requested to the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.
Personal Data may also be disclosed to third parties, independent Data Controllers, in particular to freelancers or companies providing legal or tax advice and assistance and to companies managing payments made by debit or credit cards or for fraud prevention and management activities. 
Personal Data will not be disseminated in any way. 
9. YOUR RIGHTS
Pursuant to Chapter III of the GDPR, you have the right to ask each Data Controller or Joint Controller:
•    to access to your Personal Data;
•    to receive the copy of the Personal Data you provided us (so-called “data portability”) and to have data transmitted to another controller, if technically possible;
•    the rectification of the Personal Data in our possession;
•    the erasure of any Personal Data in relation to which we no longer have any legal basis for processing;
•    the limitation of the way in which we process your Personal Data, within the limits set by the applicable law data protection law.
Right to object: in addition to the rights listed above, you always have the right to object at any time to the processing of your Personal Data carried out by the Data Controller or Joint Controller for the pursuit of its legitimate interest. You have the right to object to direct marketing, which includes profiling. If you prefer that the processing of your Personal Data is carried out solely through traditional contact methods, you can object to the processing of your Personal Data carried out through automated contact methods.
You also have the right to withdraw, in whole or in part, the consent to the processing of Personal Data concerning you for the purpose of sending advertisements or direct selling or for carrying out market research or commercial communication with automated contact methods (e-mail, other remote communication systems via communication networks such as, for instance: SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).
We remind you that, among the rights you are granted, you have the right to refuse the consent without any disadvantages from refusal.
The exercise of these rights, which can be done through the contact details indicated in paragraph 1, is not subject to formal constraints. In the event that you exercise any of the above-mentioned rights, it will be the responsibility of the Data Controller or Joint Controller that you contacted to verify if you are entitled to exercise the right and to provide you with an answer, normally within a month.
As regards the Joint Controllers relationship, please note that OTB and Diesel entered into a specific agreement pursuant to article 26 of the GDPR, an extract of which is available for consultation contacting each of the Joint Controllers using the contact details indicated under paragraph 1.
If you believe that the processing of your Personal Data is carried out in breach of the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority or to start the appropriate legal actions before the competent courts.
To exercise your rights, you can send a request to the Data Controllers or Joint Controllers by writing to the addresses indicated in paragraph 1. The OTB and Diesel’s Data Protection Officer can be contacted at the email address dpo@otb.net. 

LAST UPDATE:  July 2023

Search

Marketing

Diesel S.p.A. will be able to process Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for advertising activities on the social networks to which I am subscribed or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, sending commercial promotions and discounts reserved to customers, commercial information - possibly also customized - with automated contact methods (e-mail, newsletters, SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).
We remind you that by joining the loyalty program, if you do not give the marketing consent, you will not receive any promotional communications but you will receive service communications concerning benefits to which you are entitled due to your registration to the loyalty program.
You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise contacting Diesel S.p.a. at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.

Search

The Joint Data Controllers will be able to process the biographical data, the contact data, the sales data, the data collected in the shop, the purchase data and the navigation data for profiling purposes, or for analysis on your purchasing preferences consisting of automated processing of the above mentioned data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customers profiles, and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences. You can at any time withdraw your consent to be subject to profiling by writing to the address privacy@diesel.com, privacy@otb.net or otherwise contacting the Joint Controllers at the addresses indicated at paragraph 1 of the Privacy Statement.